Algemene voorwaarden


De eerste afspraak

Bij uw eerste bezoek aan Dietistenpraktijk Almaaz, hierna te noemen ‘de diëtist’, verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

  • paspoort/identiteitsbewijs/rijbewijs
  • Verzekeringspasje
  • Verwijsbrief van uw (huis)arts of behandelend specialist
  • Indien er sprake is van medicatiegebruik, een overzicht van de medicijnen, vitaminegebruik en overige preparaten.

U ontvangt een bevestiging van de eerste afspraak per mail, sms of app, of indien gewenst telefonisch.


Vervolgafspraken

De vervolgafspraken worden bevestigd per mail, sms of app.


Behandeltijd

De totale behandeltijd bij de diëtist bestaat uit directe en indirecte tijd. Directe tijd is het gesprek tussen u en de diëtist. Indirecte tijd wordt gebruikt voor het berekenen van uw voeding, het samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het bijwerken van uw dossier.


Te laat

Wanneer u 10 minuten (of meer) te laat bent voor uw afspraak kan het zijn dat u wordt verzocht om een nieuwe afspraak te maken.


Verhindering

Bij verhindering kunt u 24 uur van tevoren uw afspraak afzeggen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Wanneer u een afspraak, niet of te laat afzegt, wordt de geplande consult bij u in rekening gebracht.

Deze rekening dient u zelf te betalen.

U kunt een afspraak afzeggen door te bellen, sms-en, appen of een e-mail te sturen aan de diëtist.


Betaling

Er zijn 2 mogelijkheden om de betaling aan de praktijk te doen:

  1. De cliënt betaalt aan de diëtist voor ieder consult direct na afloop daarvan per pin danwel in contanten na ontvangst van een door de diëtist geprinte factuur.
  2. Indien gewenst kan de diëtist uw factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen.

Tarieven
Diëtistenpraktijk Almaaz hanteert in 2019 het basistarief van € 17,00 euro per 15 minuten. Voor alle andere tarieven verwijs ik u door naar de webpagina Tarieven. U kunt ook ons vernieuwde tarievenlijst aanvragen. 


Rapportage aan de arts

De diëtist stelt aan het begin en einde van de dieetbehandeling een rapportage op en stuurt deze naar de arts of behandelend specialist.

Indien u niet wilt dat de rapportage naar uw arts wordt verstuurd, geef dit dan aan het begin van de behandeling expliciet aan.


Privacy

Dietistenpraktijk Almaaz gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


Kwaliteitsregister

De diëtist is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of de diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).


Klachten

De diëtist doet er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met uw diëtist. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website (http://www.klachtenloketparamedici.nl/default.aspx)

Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 of info@klachtenloketparamedici.nl