Tarieven

Onderstaande tarieven gelden op het moment dat de uren uit de basisverzekering op zijn en u niet in aanmerking komt voor extra uren vanuit de aanvullende verzekering. Voor de vergoede tarieven verwijs ik u door naar de polis van uw zorgverzekeraar.

Intake 90 min*

€ 95

Individueel dieetvoorschrift** € 17 per 15 minuten

Lang Consult 30 min

€ 34

Kort consult 15 min

€ 17

Screening Directe Toegankelijkheid

€ 15

Huisbezoeken

€ 15

No Show Tarief

€ 17 per 15 min aan gereserveerde tijd

Supermarktsafari
30 minuten
60 minuten

€ 30
€ 60

*De behandeltijd bestaat zowel uit het directe contact met u (op het spreekuur), als de indirecte werkzaamheden (bijvoorbeeld het berekenen van uw voeding of het overleggen met of rapporteren naar uw arts of praktijk ondersteuner).

** Vanaf 2019 is het individuele dieetvoorschrift ingevoerd. Hieronder vallen het berekenen van de voeding, het maken van een voorbeeld dagmenu of het aanpassen/bijstellen van de voedingsberekening gedurende de behandelingen. Voorheen vielen deze werkzaamheden onder de indirecte tijd. Deze zijn nu door de zorgverzekeraars vervangen door het individueel dieetvoorschrift.

Tevens zijn huisbezoeken mogelijk.
Indien er geen medische noodzaak is voor een huisbezoek, zal de zorgverzekeraar dit niet vergoeden. U dient de huisbezoeken dan zelf te betalen.